Warning: The magic method Illdy_Entry_Meta_Output::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/aktywni/wp-content/themes/illdy/inc/components/entry-meta/class-illdy-entry-meta-output.php on line 161

Warning: The magic method Illdy_Author_Box_Output::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/aktywni/wp-content/themes/illdy/inc/components/author-box/class-illdy-author-box-output.php on line 50

Warning: The magic method Illdy_Related_Posts_Output::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/aktywni/wp-content/themes/illdy/inc/components/related-posts/class-illdy-related-posts-output.php on line 65
Jak działa technika world café? – Aktywni

Na czym polega technika world café? Co odróżnią ją od klasycznych spotkań z mieszkańcami?

Technika world café (nazywana też metodą kawiarnianą) to sposób pracy, który ułatwia wymianę zdań i tworzenie pomysłów w nieformalnej atmosferze. Zamiast pulpitu, zza którego przemawiają kolejni mówcy, wykorzystuje się tutaj stoliki, sprzyjające swobodnej dyskusji. Stąd nazwa, przywołująca skojarzenia z przyjemną rozmową z przyjaciółmi podczas wypadu do kawiarni.

Równocześnie, spotkanie ma konkretne ramy. Każdy ze stolików dyskutuje na inny temat, a moderator world café dba o to, aby kluczowe wnioski z rozmowy zostały zapisane: na przykład na papierowych obrusach czy flipchartach, pozostawionych do dyspozycji każdej z grup. Wartością tej techniki jest również zachęcanie do zmiany perspektywy – po kilkunastu minutach zachęca się uczestników i uczestniczki do skupienia na innym wątku poprzez przejście do kolejnego stolika tematycznego. Zwieńczeniem spotkania może być krótkie podsumowanie najważniejszych spostrzeżeń, które pojawiły się w trakcie pracy.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *