Spotkania World Café

World-Café to metoda warsztatowa, odpowiednia dla grup liczących od 12 do 2 000 uczestników. Jest to zorganizowany proces konwersacji mający na celu ułatwienie otwartej dyskusji w kameralnych warunkach. Łączy pomysły zebrane w większej grupie w celu uzyskania dostępu do „zbiorowej inteligencji” uczestników i zrozumienia wielu punktów widzenia oraz uczenia się na tej podstawie. Koncentruje się […]

Read more
Translate »