World-Café to metoda warsztatowa, odpowiednia dla grup liczących od 12 do 2 000 uczestników. Jest to zorganizowany proces konwersacji mający na celu ułatwienie otwartej dyskusji w kameralnych warunkach. Łączy pomysły zebrane w większej grupie w celu uzyskania dostępu do „zbiorowej inteligencji” uczestników i zrozumienia wielu punktów widzenia oraz uczenia się na tej podstawie. Koncentruje się raczej na badaniu/wprowadzaniu innowacji w zakresie danych zagadnień niż na rozwiązywaniu problemów.

Metodę World Café można stosować na niemal wszystkich etapach procesu, zarówno w sprawach publicznych, jak i związanych z rozwojem usług prywatnych. Dobrze sprawdza się przy łączeniu różnych poglądów na dany temat, przygotowywania planu działania w krótkim czasie, wspólnego opracowywania strategii, zapewniania informacji zwrotnych na temat już przygotowanych propozycji oraz, w stosownych przypadkach, opracowywania propozycji ulepszeń jak również w kontekście ocen projektów lub gromadzenia wyników pośrednich.

Z metody World Café korzystają międzynarodowe przedsiębiorstwa, organizacje polityczne, gminy, miasta, stowarzyszenia itp. Metoda ta jest szczególnie skuteczna w heterogenicznych, mieszanych grupach uczestników, których łączy wspólny temat.

W ramach naszego projektu zorganizowaliśmy cztery spotkania oparte o metodę Word Cafe.

Spotkania odbyły się w kawiarni Czytelnik w Świdwińskim Ośrodku Kultury.

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało dla świdwińskiej młodzieży w oparciu o Młodzieżową Radę Miasta. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Świdwin pan Piotr Feliński.

Drugie spotkanie skierowane było do naszych seniorów. Serdecznie dziękujemy przewodniczącej Rady Seniorów pani Reginie Barszcz za okazaną pomoc w czasie realizacji spotkania.

Trzecia kawa odbyła się w towarzystwie przedstawicieli rad osiedlowych mieszkańców naszego miasta.

Czwarte przerosło całkowicie nasze oczekiwania pod względem frekwencji. Zaprosiliśmy na kawę przedstawicieli świdwińskiej kultury i mieszkańców związanych i zainteresowanych rozwojem kultury w Świdwinie.

Wszystkie spotkania prowadziła pani Renata Nizoł, kierownik Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

Na każdym ze spotkań omawialiśmy zagadnienia związane z rozwojem naszego miasta, wsłuchiwaliśmy się w potrzeby mieszkańców. Jesteśmy przeogromnie zadowoleni z zaangażowania w sprawy miasta świdwińskiej młodzieży jak i seniorów. Obie grupy pokazały dwa zupełnie odrębne spojrzenia na potrzeby organizowania miejskich imprez, organizowania czasu wolnego, kierunku rozwoju miasta.

Miasto trzech pokoleń. To główny temat naszych dyskusji. Dla grup senioralnych bardzo ważnym jest stawianie na opiekę zdrowotną, aktywizację ruchową, zajęcia i imprezy plenerowe najchętniej organizowane w Parku Miejskim, w którym to młodzież upatruje dla siebie miejsca spotkań i widzi potrzebę zbudowania miejsc na ognisko, grilla czy wiat pod którymi można schować się przed słońcem w upalne dni i deszczem w niepogodę 🙂 Z dyskusji wynika także potrzeba poszerzenia oferty zajęć świdwińskiego basenu. Rozwijająca się kultura w naszym mieście jest coraz bardziej zauważana nie tylko przez mieszkańców Świdwina. Stale poszerzająca się już bardzo bogata oferta ŚOK-u przyciąga coraz większą uwagę wszystkich grup z którymi mieliśmy okazję popracować. Młodzieżowa Rada Miasta ponownie będzie brała udział podczas organizacji Dni Świdwina. Święto kolorów holi czy zaproszenie muzyka bądź zespołu muzycznego to główne założenia współpracy władz miejskich z młodzieżą.

Mieszkańcy osiedli zwracali uwagę na poprawę infrastruktury miejscowej, konieczności poszerzenia stref odpoczynku, placów zabaw, zainstalowania ławek i miejsc do siedzenia a także  koszy na odpady segregowane. Nie zabrakło też wskazań do potrzeb organizowania wspólnych wewnątrz osiedlowych spotkań. W związku z tym po naszych spotkaniach władze miejskie postanowiły o ustanowieniu budżetu w wysokości 5.000 zł dla każdego osiedlowego zarządu na organizację takich spotkań.

Podczas prac w każdej z grup wyraźnie akcentowana była potrzeba komunikacji władz miejskich z mieszkańcami. W latach poprzednich takich spotkań w naszym mieście nikt nie organizował. Obecny Burmistrz Miasta Świdwin jest pierwszym od wielu lat przedstawicielem władzy miejskiej, który bardzo często bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami, towarzyszy przy także trudnych dialogach i rozmowach.

Przedstawiciele świdwińskiego magistratu byli od początku zaangażowani w projekt „Wspólne Miasto”. Pan Burmistrz Piotr Feliński, pani Wiceburmistrz Beata Ociepa oraz Kierownik Wydziału Oświaty pan Robert Chaiński wizytowali wszystkie organizowane przez nas zajęcia i spotkania.

Zaprezentowana przez nas forma dyskusyjna w postaci spotkań Word Cafe została przyjęta z ogromnym zaciekawieniem i entuzjazmem. Młodzieżowa Rada Miasta a także Rada Seniorów organizuje swoje spotkania przy zastosowaniu metody Word Cafe, z czego jesteśmy bardzo dumni!

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »