Design Thinking (DT) to podejście do tworzenia rozwiązań, stawiające w centrum uwagi odbiorcę i jego potrzeby. Po Design Thinking sięgają czołowe światowe marki: Facebook, Google, Volkswagen czy IKEA. Oprócz działań biznesowych, DT znajduje zastosowanie w obszarze aktywności obywatelskiej i projektowaniu innowacji społecznych.

Wykorzystamy narzędzia Design Thinking do wypracowania wstępnych koncepcji inicjatyw, które będą miały okazję na wdrożenie w ramach budżetu obywatelskiego i grantów dla zarządów osiedli.

Dlaczego Design Thinking?

Design Thinking umożliwia pracę w interdyscyplinarnych zespołach, łącząc różne spojrzenia na problem. Podejście jest stosowane w biznesie oraz w projektowaniu rozwiązań społecznych. Chcemy wykorzystać Design Thinking do wypracowania zalążków lokalnych inicjatyw – tak, żeby mieszkańcy dysponowali wstępnymi koncepcjami do dalszego rozwoju i wdrażania również po projekcie, z pomocą dostępnych narzędzi.

W jaki sposób będziemy pracować?

Na koniec lutego 2022 zrealizujemy dwudniowe szkolenie, do udziału w którym zaprosimy 15 osób, reprezentujących różne grupy mieszkańców (w tym – młodzież, seniorów, społeczników, samorządowców itd.). Podczas warsztatów uczestnicy, podzieleni na zespoły, w których pojawią się reprezentanci poszczególnych grup społecznych, przejdą przez 5 etapów Design Thinking w poszukiwaniu pomysłów na oddolne inicjatywy w Świdwinie. Punktem wyjścia do projektowania rozwiązań będą wywiady, przeprowadzone wcześniej z mieszkańcami Świdwina.

Co chcemy osiągnąć?

Mamy świadomość, że w Świdwinie istnieją narzędzia, ułatwiające wprowadzanie oddolnych zmian. Od pewnego czasu mieszkańcy mają dostęp do grantów dla zarządów osiedli i – przede wszystkim – budżetu obywatelskiego. Równocześnie, zwłaszcza druga z tych opcji nie jest optymalnie wykorzystywana. Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Świdwinie zgłoszono dwa pomysły, w kolejnej – jeden. W 2019 roku w głosowaniu wzięło udział zaledwie 35 osób. W blisko 16-tysięcznym mieście jest to wynik, którego w żaden sposób nie można uznać za satysfakcjonujący.

Być może niska frekwencja wynika z krótkiej historii budżetu obywatelskiego w Świdwinie albo jego formułą wydaje się skomplikowana dla mieszkańców. Możliwe, że problem leży gdzie indziej, a powodów niewielkiej ilości zgłaszanych pomysłów można doszukiwać się w braku wsparcia w generowaniu pomysłów. Dlatego w ramach dwudniowego procesu wykorzystamy Design Thinking do wypracowania wstępnych koncepcji działań, które po rozwinięciu będą miały szansę na wdrożenie w ramach budżetu obywatelskiego i grantów dla zarządów osiedli.

Translate »