Miasto, które słucha głosu mieszkańców i włącza ich w proces tworzenia oddolnych zmian? Wierzymy, że to możliwe. Wspólne miasto to eksperyment społeczny i kolejny krok w kierunku budowania dialogu na linii miasto – mieszkańcy – 3. sektor.

Wstępna koncepcja projektu powstała w 2018 roku. Nie byliśmy zadowoleni z ówczesnego kształtu współpracy władz Świdwina z mieszkańcami, niskiej rozpoznawalności lokalnych organizacji pozarządowych i braku narzędzi, które ułatwiłyby realizację oddolnych inicjatyw w Świdwinie. W tamtym czasie trwały burzliwe dyskusje o uruchomieniu budżetu obywatelskiego i włączeniu przedstawicieli NGO w dyskusję o działaniach ratusza.

Wziąć sprawy w swoje ręce

Zamiast narzekać, wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Badaliśmy potrzeby – przeprowadziliśmy mini-badania ankietowe (jedną wśród młodzieży, w drugiej pytaliśmy o pomysły na działania pełnoletnich mieszkańców Świdwina), rozmawialiśmy o Waszych potrzebach. Powstało blisko 30 propozycji – mniej lub bardziej realnych do wdrożenia z perspektywy organizacji pozarządowej, jednak pokazujących pewne potrzeby mieszkańców.

To doświadczenie pokazało, że w Świdwinie problemem nie jest brak pomysłów, ale niewystarczające wsparcie dla ich realizacji. Z jednej strony, chcieliśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji, z drugiej – zmienić postawy i zachęcać do działania. Przygotowaliśmy wniosek, złożyliśmy go do konkursu FIO i… nie odnieśliśmy sukcesu.

Drugie podejście

Byliśmy rozczarowani. Włożyliśmy dużo wysiłku w stworzenie wniosku, zdobyliśmy bardzo dobrą ocenę (202 pkt. – konkurs dopuszczał maksymalnie 200 pkt. + 6 pkt. „bonusowych”), która jednak okazała się niewystarczająca. Nie zniechęciliśmy się – urealniliśmy propozycje, a kiedy pojawiła się druga okazja, spróbowaliśmy ponownie. Tym razem z lepszym skutkiem.

Czego się spodziewać?

Zaplanowaliśmy dwie osie działań. Pierwsza z nich, Aktywni obywatele, jest zaadresowana do mieszkańców Świdwina. Zapraszamy Was do dyskusji o potrzebach i pomysłach na oddolne działania. Druga, Silne NGO, to propozycja dla lokalnych społeczników i organizacji pozarządowych.

Zaplanowane inicjatywy szczegółowo opisaliśmy w zakładce Działania.

Lokalne doświadczenia i perspektywa z zewnątrz

Za projekt Wspólne miasto odpowiada Towarzystwo Rozwoju Miasta i Gminy Świdwin: Przyjaciele Świdwina. Partnerem działań jest Urząd Miasta Świdwin. Tworząc projekt bazowaliśmy na lokalnych doświadczeniach, które uzupełniliśmy o perspektywę zewnętrznych ekspertów. Ostateczny kształt projektu jest efektem współpracy Prezesa Stowarzyszenia – Marcina Czarneckiego, Burmistrza Świdwina – Piotra Felińskiego – oraz Jędrzeja Szynkowskiego, który jest autorem wstępnej koncepcji działań i pełni rolę konsultanta merytorycznego.

Aktywni obywatele

Realizacja projektu Wspólne miasto jest możliwa dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Więcej o programie w tym miejscu.

Translate »